Giàn Phơi Điều Khiển Series Ly- 1888

GIÀN PHƠI ĐIỀU KHIỂN LY-1888 với nhiều chức năng tiên tiến, phù hợp với điều kiện khí hậu của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung