Giàn Phơi 4 Thanh

2,200.000

  • 4 thanh mỗi thanh 2.2m
  • Hỗ trợ 2 thanh phơi chăn
  • Sức tải trên 50 kg
  • BH 5 năm