bat-che-nag-mua-2

Bạt che nắng mưa

Kéo bạt xuống vị trí mà bạn cảm thấy vừa đủ rồi sau đó neo để cố định bạt lại

Kéo bạt xuống vị trí mà bạn cảm thấy vừa đủ rồi sau đó neo để cố định bạt lại

Both comments and trackbacks are currently closed.