lắp đặt giàn phơi, lưới an toàn, lưới bảo vệ, cáp cầu thang giá rẻ

Phân biệt Test nhanh kháng nguyên và RT-PCR trong sàng lọc Covid-19

Ưu điểm của Test nhanh kháng nguyên và Xét nghiệm RT-PCR

Đối với Test nhanh kháng nguyên

  • Phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 do độ đặc hiệu của xét nghiệm cao.
  • Dễ dàng thực hiện, có thể được thực hiện tại điểm lấy mẫu di dộng
  • Kết quả nhanh chóng ( thường dưới 30 phút)
  • Ít tốn kém hơn xét nghiệm RT-PCR

Đối với Xét nghiệm RT-PCT

  • Có giá trị khẳng định chẩn đoán Covid-19
  • Độ nhạy và độ đặc hiệu cao

Hạn chế

Đối tượng sử dụng

Thời gian trả kết quả

Lấy mẫu xét nghiệm

Mức độ phức tạp của xét nghiệm

14 tháng 09, 2021 - 35 lượt xem
btt