Phân biệt Test nhanh kháng nguyên và RT-PCR trong sàng lọc Covid-19

Ưu điểm của Test nhanh kháng nguyên và Xét nghiệm RT-PCR

Đối với Test nhanh kháng nguyên

  • Phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 do độ đặc hiệu của xét nghiệm cao.
  • Dễ dàng thực hiện, có thể được thực hiện tại điểm lấy mẫu di dộng
  • Kết quả nhanh chóng ( thường dưới 30 phút)
  • Ít tốn kém hơn xét nghiệm RT-PCR

Đối với Xét nghiệm RT-PCT

  • Có giá trị khẳng định chẩn đoán Covid-19
  • Độ nhạy và độ đặc hiệu cao

Hạn chế

Đối tượng sử dụng

Thời gian trả kết quả

Lấy mẫu xét nghiệm

Mức độ phức tạp của xét nghiệm